Podľa novely cestnej vyhlášky budú od 2. 9. 2019 platiť zmeny pravidiel na kruhovom objazde. Dnes už zabehnutá a jasné pravidlá nahradia úplne nezmyselné a zmätky prinášajúce zmeny…

V posledných rokoch je možné sledovať, koľko kruhových objazdov pribudlo po celej vlasti. Veríme, že je to na prospech prevádzky, ale zmena, ktorá bola schválená, bude skôr vytvárať zmätky, komplikácie a v neposlednom rade hŕbu zbytočných nehôd. Posúďte sami …

Pokračovanie na ďalšej strane …