Donedávna se pacienti s těžkým plicním emfizémom s deficitem alfa1-antitrypsinu léčili přípravkem Respreeza a pojišťovny ho bez problémů hradily na individuální žádost lékaře pro konkrétních pacientů…

Od 1. února však léčivo na žádost výrobce zařadili do seznamu kategorizovaných léků a léčba se stala pro pacienty nedostupnou. Nejhorší na celé situaci je, že lék nemá žádnou alternativu. Bez něj pacientům hrozí ubývání plicní tkáně, pokles celkové vitální funkce i kapacity plic.

Pokračování na další straně …