Dámy pozor! Muži narodení v týchto 2 znameniach vás a vašu rodinu zaopatria lepšie, ako ktorýkoľvek iní! Spokojnosť a blaho ich milovaných je pre neho veľmi dôležité…

BÝK

Muž v znamení Býka je verný partner, pre ktorého je rodinné šťastie veľmi dôležité. Žena sa vždy môže spoľahnúť, že ju a jej rodinu získa likviditu a nikdy nenechá zbierať. Býk je totiž veľmi pracovitý a nadaný, financie vie zarobiť a zároveň vie s peniazmi zaobchádzať veľmi rozvážne. Uvedomuje si hodnotu financií a vecí a uvedomuje si, že bez práce jednoducho nie sú koláče.

Sám má rád finančnej istoty a zároveň pohodlie spojené s materiálnym zázemím, a preto ho rád ponúkne aj svojej rodine, ktorú tak miluje. Rodinné zázemie a milujúca partnerka je jedna z jeho istôt. To, že jeho rodina dostane to najlepšie vďaka jeho pričineniu a úsilie berie ako samozrejmosť. Nedokáže si predstaviť, že by nedokázal zaopatriť svoju rodinu alebo svojich blízkych.

Pokračovanie na ďalšej strane …